Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Σ ΣΤΑ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Α.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Κ α λ ή χ ρ ο ν ι ά στους μαθητές,τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των παιδιών. Φέτος θα είναι διαφορετικά, αλλά μπορούμε και παιδεία να προσφέρουμε και την υγεία όλων μας να προστατέψουμε. Θ α έ ρ θ ο υ ν καλύτερα χρόνια σύντομα.

Από το Γραφείο Τύπου.

Comments are closed.