Ζήσης Τζηκαλάγιας:Η αξιολόγηση,η βελτίωση και οι επιτυχίες αποτελούν μακρό δρόμο ζωής.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μαθητής της Γ’ Γυμνασίου ολοκληρώνοντας την τάξη Lower στην Αγγλική γλώσσα στο ιστορικό φροντιστήριο ΣΒΑΡΝΑ,ήμουν πανέτοιμος για τις δοκιμασίες πιστοποίησης με βεβαία την επιτυχή έκβαση.Οικονομικοί λόγοι απέτρεψαν τότε την συμμετοχή μου στις εξετάσεις.Είναι σημαντικό πως 48! χρόνια μετά,με προτροπή της συζύγου μου,χωρίς καμμία σχεδόν προετοιμασία,συμμετείχα! στις εξετάσεις.Είχα να εξετασθώ και να κριθώ από το 1991 όταν πέρασα τις εξετάσεις της ειδικότητας της πνευμονολογίας.Έζησα μία ενδιαφέρουσα εμπειρία, μέσα από μία συνολικά σχεδόν πεντάωρη διαδικτυακή δοκιμασία,βιώνοντας κυρίως την αγωνία του ξεπεράσματος των δυσκολιών της τεχνολογίας.

Συμπερασματικά:

1) η α ξ ι ο λ ό γ η σ η πρέπει να είναι <δια βίου> και <για όλους>,

2) η α ρ ι σ τ ε ί α αποτελεί ευγενή στοχοθέτηση,

3) πάντοτε θα κρινόμαστε και γιαυτό πρέπει πάντοτε να βελτιωνόμαστε.

Comments are closed.