Ζήσης Τζηκαλάγιας:Μηνύματα από τον Άϊ-Γιώργη του Βουνού.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Υπάρχουν πολλές όμορφες γωνιές στο ιστορικό κέντρο της Καστοριάς,το Ντουλτσό και το Απόζαρι.Δημιουργήθηκαν και κυρίως παρέμειναν και διατηρήθηκαν χάριν της ύπαρξης μιας εκκλησιάς.Έτσι άντεξαν στον χρόνο,στην <ανάπτυξη> και την αστική ισοπέδωση, με την φιλαγιότητα των γειτόνων και γενικά των κατοίκων.

Σήμερα ζήσαμε την χαρά και την ευλογία για τα θυρανοίξια του Αγίου Γεωργίου του Βουνού.Μιας βυζαντινής εκκλησιάς του 14ου αιώνα με εξαιρετικό τέμπλο κι έναν πρόναο του 16ου αιώνα με ένα μοναδικό τάφο.

Αυτόν τον πολιτισμό και αυτούς τους ιστορικούς θησαυρούς οφείλουμε όλοι εμείς να συντηρούμε,να αναδεικνύουμε και ν α π ρ ο β ά λ λ ο υ μ ε.Αποτελεί μονόδρομο για την ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή α ν ά π τ υ ξ η και την κ ο ι ν ω ν ι κ ή π ρ ό ο δ ο .Κάτι που δυστυχώς μέχρι σήμερα βρίσκεται σ τ α σ π ά ρ γ α ν α.

Comments are closed.