Η κυβέρνηση με τον ΕΛΓΑ έρχεται κοντά στους φασολοπαραγωγούς.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12 Ιουλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τετάρτη 14 Ιουλίου ο Αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ κ.Νίκος Δούκας θα επισκεφθεί το κατάστημα της Δ.Μακεδονίας στην Κοζάνη.Ένας από τους σκοπούς της επίσκεψης είναι να ελέγξει την ανταπόκριση των υπευθύνων του οργανισμού στην καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών που προκλήθηκαν στα φασόλια από τις πρόσφατες παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες.

Καλούνται κάποιοι περιώνυμοι εκπρόσωποι να σταματήσουν τις άσκοπες φλυαρίες, την ανήθικη υπογείως μετατόπιση ευθυνών και την διασπορά αναληθών πληροφοριών.Προτείνω και μπορώ να διευκολύνω στην πραγματοποίηση συνάντησης με κατάλληλη αντιπροσωπευτική επιτροπή.Όπου με ειλικρίνεια και σοβαρότητα θα αναζητηθούν οι καλύτερες λύσεις,στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας και της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας.

Από το Γραφείο Τύπου.

Comments are closed.