Θέλουμε την ειρήνη ,αλλά αν χρειαστεί θα πολεμήσουμε και θα νικήσουμε.

Ομιλίες

Comments are closed.