Κάλαντα και φωτιές ζεσταίνουν τα Χριστούγεννα και τις καρδιές μας.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η προπαραμονή των Χριστουγέννων ξεκίνησε με κάλαντα και συνεχίστηκε με εκδηλώσεις-φωτιές- μπουμπούνες σε πολλά σημεία του Νομού μας.Όπως επισήμανα στους χαιρετισμούς που απηύθυνα οι συμβολισμοί είναι υψηλοί.Ζεσταίνοντας την φάτνη που γεννήθηκε ο Χριστός,ας ζεστάνουμε τις καρδιές μας ερχόμενοι πιο κοντά ο ένας με τον άλλο,με ΑΓΑΠΗ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.

Πρόλαβα και πέρασα κατά σειρά από Μανιάκι,Μηλίτσα,Αμπελόκηπους,Κορησό,Χιλιόδενδρο,Καλοχώρι,Κολοκυνθού,Κρανοχώρι.

Κ Α Λ Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α!

Χ Ρ Ο Ν Ι Α Π Ο Λ Λ Α!

Comments are closed.