Κοινοβουλευτική ερώτηση Ζήση Τζηκαλάγια για την οριστική διασφάλιση του ΤΟΕΒ Κορησού-Λιθιάς.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Βοήθησα όπως είναι γνωστό πριν 3 και πλέον χρόνια,για να βρεθεί χώρος στον υποσταθμό της ΔΕΗ πρ οκειμένου να απορροφά το ρεύμα που παράγει ο ΤΟΕΒ Κορησού-Λιθιάς.Τώρα προβαίνω στις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλιστεί ο συμψηφισμός και η αποτροπή τυχόν αδικαιολόγητων χρεώσεων.

Comments are closed.