Με τον Β.Κοντοζαμάνη για ΚΕΦΙΑΠ και κάλυψη ελλείψεων προσωπικού.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση σήμερα στο Υπουργείο Υγείας με τον Αν.Υπουργό κ.Βασίλη Κοντοζαμάνη.Αναλύσαμε:

1)την αναγκαιότητα και τους τρόπους για την πλήρη 24ωρη λειτουργία του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.Οι πόροι από την μεταλιγνιτική εποχή θα χρησιμεύσουν επιβοηθητικά,

2)την αναγκαιότητα ενίσχυσης των δομών υγείας του Νομού, δηλαδή του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας πέραν του ιατρονοσηλευτικού και με διοικητικό προσωπικό.Αυτό είναι απαραίτητο λόγω συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων αλλά και λόγω της λειτουργίας των εμβολιαστικών Κέντρων τα οποία αυξάνονται.Οι ανάγκες είναι επείγουσες και οι λίστες επικουρικού προσωπικού έχουν ανανεωθεί μετά και το πέρας των ενστάσεων.Από αυτές αξιοκρατικά μπορούμε να προσλάβουμε χρήσιμα στελέχη για το πολύτιμο έργο της υγείας.

Τέλος σήμερα βρέθηκα στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ για σύσκεψη με τον Πρόεδρο κ.Κώστα Δερβό,τον Δν/τή Υπηρεσιών κ.Βαϊρακτάρη και τον Νομικό Σύμβουλο κ.Συμεωνίδη.Ανακοινώνεται πως δρομολογείται η εξεύρεση λύσης για την μετεγκατάσταση στην Μαθητική Εστία του τόσο αναγκαίου για τους πολίτες φαρμακείου του Νεστορίου.Έτσι μετά από πολύμηνες προσπάθειες ικανοποιείται η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,που εκφράζει την αγωνία των ακριτών κατοίκων για την εξασφάλιση της συνέχισης της ύπαρξης του φαρμακείου τους.

Comments are closed.