Ο ΟΑΕΔ αποτελεί μοχλό καταπολέμησης της ανεργίας αλλά και ανάπτυξης.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Πρώτη επίσκεψη σε αυτή την κοινοβουλευτική μου θητεία στο τοπικό κατάστημα του ΟΑΕΔ.Είχα μία χρήσιμη συνεργασία με τον Διευθυντή κ.Σωτήρη Μακρή και τους συνεργάτες του.Ο ΟΑΕΔ αποτελεί το χρησιμότερο εργαλείο καταπολέμησης της ανεργίας άρα και της επιβίωσης και της ανάπτυξης μιας κοινωνίας.Συμπεράσματα που εξήχθησαν:

α)Υπάρχουν 6 προγράμματα που είναι ανοικτά και μπορούμε να αξιοποιήσουμε,

β) Καλούνται οι Δήμοι,η Αντιπεριφέρεια και όλα τα Ν.Π.Δ.Δ( π.χ Νοσοκομείο) να απορροφήσουν ανέργους 55-67 ετών για 24 μήνες με 75% κάλυψη του κόστους.Μπορούν να αξιοποιηθούν και για κρίσιμες ειδικότητες όπως π.χ Μηχανικούς που λείπουν και έτσι οι μελέτες και οι επιβλέψεις των έργων θα επιταχυνθούν, γ)Δήμοι,Αντιπεριφέρεια με τις επιχειρήσεις τους αλλά και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να απορροφούν ανέργους για 24 μήνες από τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με 90% κάλυψη του κόστους,

δ)Ιδιωτικές επιχειρήσεις με κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα το ψηφιακό μάρκετινγκ, μπορούν να απορροφούν νέους 18-29 ετών για 6 μήνες με 100% κάλυψη του κόστους για 6ωρη εργασία με 25€/ ημέρα.Ο κ.Δ/ντής με διαβεβαίωσε και τον ευχαριστώ, πως θα εξαντλήσει τα περιθώρια διερεύνησης-διευκρίνισης για να ενταχθούν όσο γίνεται περισσότεροι ΚΑΔ καταστημάτων.

Comments are closed.