Στο νερόμυλο του Σερένη στην ιδιαίτερη και σπουδαία έκθεση γραμματοσήμων.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Βρέθηκα στον νερόμυλο του Σερένη στο Κάτω Νεστόριο.Θαύμασα την απέριττη ομορφιά του πέτρινου κτίσματος μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με τα ακούσματα του κελαρίσματος του νερού.Εκεί για λίγες ημέρες μετέφερε από το Επταχώρι τις καλλιτεχνικές του δημιουργίες ο κ.Μιχάλης Κεραμάρης.Η θεματολογία της έκθεσης αφορά γραμματόσημα τα οποία εκτίθενται με ένα μοναδικό σε σύλληψη τρόπο,ο οποίος κατευθύνει τον επισκέπτη σε δημιουργικό προβληματισμό για την διερεύνηση της στοχοθεσίας του καλλιτέχνη.

Comments are closed.