Συνάντηση εργασίας Βουλευτή και Υφυπουργού Περιβάλλοντος.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Από το Αεροδρόμιο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος κ.Γιώργο Αμυρά για δύο καυτά θέματα:

1)λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας του Δασαρχείου Καστοριάς.Το 2021 ταλαιπωρήθηκαν και οι υλοτόμοι και οι κάτοικοι με την διάθεση των ξύλων.Τα ντροπιαστικά περυσινά φαινόμενα(π.χ διάθεση 2! χωρικών στο Κεφαλάρι τον Ιανουάριο!)ΔΕΝ πρέπει να επαναληφθούν.Αυτήν την στιγμή οι οιωνοί είναι δυσάρεστοι.Ξεκινάμε τις δέουσες ενέργειες για να αντιστραφεί η κατάσταση που τείνει να διαμορφωθεί(οι υλοτόμοι να μην μπορούν να εργαστούν),

2)για τον Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης,τη νέα ΚΑΠ και τα παρεπόμενά της(περιοχές Natura 2000,oριοθέτηση ρεμάτων κ.λ.π),πρέπει έγκαιρα να γίνουν τα δέοντα.Συμφωνήσαμε για από κοινού αντιμετώπιση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Comments are closed.