Υπερήφανοι για όσα κάναμε,προχωρούμε σήμερα με σαφείς στόχους για την 2η τετραετία.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΟμιλίες

~Παρακολουθήστε την ομιλία μου στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων.

•Με την Ανακουφιστική Θεραπεία  που θεσπίζουμε για τους χρονίως πάσχοντες επιδιώκουμε την εξασφάλιση της αξιοπρέπειας και της μεγαλύτερης δυνατής αυτονομίας τους.

Comments are closed.