Φέρνουμε μεγάλη τομή για επενδύσεις σε ΑΠΕ στην ύπαιθρο.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Καστοριά 21/6/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έπρεπε να δώσουμε λύση αναλαμβάνοντας πριν τρία χρόνια τις ευθύνες για την διακυβέρνηση της χώρας,ήταν ο κορεσμός των υποσταθμών της ΔΕΗ.Δεν σας κρύβω πως ένιωθα αμήχανα όταν συμπολίτες μου εξέφραζαν την πικρία τους γιατί εμποδίζονταν να επενδύσουν σε ΑΠΕ, επειδή η ΔΕΗ τους απαντούσε σε μονότονο μοτίβο πως <είναι κορεσμένα τα δίκτυα>.

Ε λοιπόν,η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη πρωτοπορεί πανευρωπαϊκά στις μεταρρυθμίσεις.Αυξάνεται άμεσα η χ ω ρ η τ ι κ ό τ η τ α των υ π ο σ τ α θ μ ώ ν της ΔΕΗ από 50MW σε 60MW.Σε κ ά θ ε υ π ο σ τ α θ μ ό τα προστιθέμενα 10MW,δηλαδή 10.000KW θα καλυφθούν από μ ι κ ρ ο ύ ς ε π ε ν δ υ τ έ ς,δηλαδή 1.000! συνολικά από 10KW σε κάθε επενδυτή για κ ά θ ε υ π ο σ τ α θ μ ό.Από αυτά το 30%! θα δίδεται σε νοικοκυριά!,το 30%! σε αγρότες! και το 40%! για χρήση από την βιομηχανία και την μεταποίηση.Αυτά και άλλα σημαντικά ψηφίζουμε αυτές τις μέρες στη Βουλή με το Νομοσχέδιο για την διευκόλυνση των αδειοδοτήσεων των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Επιβεβαιώνεται έτσι για άλλη μία φορά πως η Ν.Δ αποτελεί την κατεξοχήν γνήσια λαϊκή και πατριωτική παράταξη της Ελλάδας.

Comments are closed.