ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ της διασφάλισης φθηνής ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  από τον αγωγό ΤΑP.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ σήραγγας της Κλεισούρας.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ του φράγματος του Νεστορίου.

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ του ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ  Δυτικής Μακεδονίας.

ΠΑΤΑΞΗ της παράνομης Ελληνοποίησης των αγροτικών προϊόντων-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  –Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία –Αρωματικά φυτά.

ΣΤΗΡΙΞΗ της ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ και των εκτροφέων γουνοφόρων ζωών.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ μεγαλύτερου μεριδίου της τουριστικής αγοράς όλο το χρόνο, εφαρμόζοντας ΑΜΕΣΑ πολιτικές προβολής του ιστορικού ,θρησκευτικού και πολιτιστικού μας αποθέματος.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των συνεπειών της επαίσχυντης συμφωνίας των Πρεσπών.

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ  επενδύσεων και αντιμετώπιση της ανεργίας με ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  νέων θέσεων εργασίας εφαρμόζοντας πολιτική δραστικής μείωσης των φορολογικών συντελεστών.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του αισθήματος δημόσιας τάξης και ασφάλειας στην κοινωνία.

ΣΤΗΡΙΞΗ της οικογένειας με σημαντικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της αποκτήσης παιδιών.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ της δημόσιας παιδείας με ταυτόχρονη δημιουργία ιδιωτικών Πανεπιστημίων.

-Ποιοτική και ΔΩΡΕΑΝ δημόσια υγεία για όλους τους πολίτες –Επαρκές κοινωνικό κράτος σε ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες.   

Comments are closed.