2 Ιουλίου 2020 Archive

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εξυγίανση της λίμνης σημαίνει ανάπτυξη του τουρισμού.

Α Θ ή ν α 2 Ι ο υ λ ί ο υ ‘ 20 Τα δύο μεγάλα έργα της κατασκευής της σήραγγας της Κλεισούρας και της έλευσης του φυσικού αερίου όπως έχουν συνειδητοποιήσει οι πολίτες, πήραν τον δρόμο της υλοποίησης. Όπως έχει δεσμευτεί ο Βουλευτής επόμενος στόχος είναι η βελτίωση και σωτηρία της Λίμνης […]

Περισσότερα